Skip to main content

Evangelizace Online

Online platforma, která chce v oblasti evangelizace

vzdělávat, motivovat, inspirovat, pomáhat.

INSPIRUJTE SE

Festival Wake Up!

Zobrazit projekt

Video svědectví

“Ježíš Kristus může rozbít nudná schémata, v nichž se jej snažíme uvěznit, a překvapuje nás svojí neustálou, božskou kreativitou. Pokaždé, vracíme-li se k prameni a obnovujeme původní svěžest evangelia, ukazují se nové cesty, kreativní metody, jiné výrazové formy, výmluvnější znamení, slova nabitá novým významem pro dnešní svět. Ve skutečnosti je každá autentická evangelizační aktivita vždycky ‚nová‘.”

Papež František

“Nová evangelizace musí být nová i ve způsobu, kdy nejde jen o poučování, ale o dialog vycházející z lásky a úcty k druhému i k pravdě. Dialog ovšem neznamená, že diskutujeme o tom, co z Boží pravdy přijmeme a co ne. Ale přijetím druhého člověka vytváříme společenství, společenství Církve, v němž se setkáváme se samotným Kristem. Musíme být v jeho lásce, abychom mohli zakusit, že on sám je uprostřed nás. Jde o vytvoření skutečného teologického místa, kde je možné setkání s živým Bohem.”

Mons. Jan GraubnerArcibiskup

Naši partneři

Pod záštitou:
Pastoračního Střediska
České Budějovice
Široká 27,
České Budějovice

E: spolek.most@bcb.cz