Jak to začalo?

I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován.“ (Lk 2, 1-4)

Ve světě existuje řada křesťanských misijních nakladatelství, které mají za cíl šířit Slovo Boží skrze vytváření a distribuci nejrůznějších tiskovin. V roce 1992 byla založena Brněnská tisková misie za účelem vydávání letáčků se základními informacemi o křesťanství. Jednalo se od počátku o práci široce ekumenickou, na níž se podílejí všechny církve a denominace. BTM je členem Evangelikální aliance ČR a spolupracuje s tiskovou misií v Německu, Francii a Švýcarsku. Chce šířit Boží lásku, a proto zkratku BTM také vykládáme opisem „Bůh Tě Miluje“!

Hlavním cílem

Hlavním cílem je přinášet všem lidem v naší zemi Evangelium, radostnou zprávu o záchraně člověka. S tím souvisí i snaha o morální a duchovní ozdravění našeho národa. Lidem stále schází odpovědi na existenciální otázky, např. proč jsou tady na světě, jaký smysl má jejich život, že tu je Někdo, do je má bezpodmínečně rád, jakým způsobem mají řešit své problémy. Z mnoha svědectví je zřejmě, že tiskoviny se dostávají k těm, kdo to obzvlášť potřebují, protože jsou opuštěni rodinou, ztratili zaměstnání, ztratili majetek, úplně vše, na čem jim záleželo. A do té těžké situace dostanou slovo, že je tu Bůh, který je miluje a má o ně zájem. Letáčky povzbuzují v těžkých chvílích života – v nemoci, ve vězení či v samotě. Pomáhají také překonat různé stresové situace či závislosti. Někteří skrze ně nalézají nový smysl života.  Našimi tématy jsou například obnova rodiny, život v moudrosti a čistotě.

Výhodou letáčku je jeho krátký a výstižný text. Dnes mnohdy není čas na dlouhé statě či články , lidé raději přivítají krátkou a jasnou myšlenku. Letáčky mají sloužit k šíření víry, naděje a lásky. Za ta léta se množství letáčků značně rozrostlo. Máme řadu „Hledání“, která nabízí delší evangelizační texty určené pro širokou veřejnost. Naopak kratší evangelizační texty se spíše hodí k rozdávání, například při prvním kontaktu s lidmi hledajícími či nepraktikujícími věřícími. Pro další kontakt máme texty orientující. Ty jsou určeny pro ty, kdo stojí na počátku své víry. V naší nabídce jsou i řady zaměřené na mládež, seniory, ženy a děti či celé rodiny. Nevyhýbáme se ani tématům problémových skupin či závislostí. Populární jsou i pohlednice s křesťanskou tematikou pro nejrůznější příležitosti.

Nezůstáváme pouze u publikační činnosti. Pořádáme také semináře, které jsou zaměřené na osobní evangelizaci a výměnu zkušeností. Cílem je motivovat křesťany k misii a budování nových společenství v rámci jejich církví. Máme také dopisovou službu, kdy udržujeme kontakt s lidmi, kteří hledají smysl života a cestu k Bohu.

Vedle textů v češtině vydáváme v Brně další milióny kusů letáčků ve slovenštině, litevštině, srbštině, polštině a angličtině. Celá tato práce je financována z dobrovolných příspěvků odběratelů a spolupracovníků a také z darů tiskové misie z německého Marburgu.

Funguje to

Někdo by si mohl klást otázku, jestli v době internetu a chytrých telefonů mohou mít papírové letáčky ještě nějaký význam. Podle zkušeností pracovníků Evropských tiskových misií tomu tak je, přestože i BTM využívá Facebook, Instagram a YouTube. Evangelizace totiž (nakonec) probíhá po vztahové linii. Člověk může získat mnoho informací o Bohu na rozmanitých místech, ale živé svědectví o živém Bohu podává živá osoba, která ve své osobní evangelizaci slovem i životem může využít významný doplňkový nástroj tiskoviny BTM. Lidé nežijí jenom ve virtuálním světa a misijní letáček se oproti videu na TikToku či fotky na Instagramu dostává fyzicky do osobní tašky či peněženky. A tím i do domácnosti onoho člověka. Tam pak může být i dlouhou dobu, než přinese odpověď.

A tak se nám dostávají krásná svědectví jako paní Hany, která měla za sebou už dva pokusy o sebevraždu a byla přesvědčena o tom, že tentokrát už to rozhodně vyjde. Kdesi na úřadě však nalezla letáček Brněnské tiskové misie s názvem „Kdo mě má rád“. Jeho text ji natolik zasáhl, že se rozhodla přehodnotit svůj život a začít řešit své problémy jinak. Nebo jedna paní, který nám napsala: Děkuji za Vás, Vaše produkty mne provázejí v mém duchovním životě již od počátku, a tím myslím od křtu, který jsem přijala před 4 lety. Vaše kvízy jsem používala při trénování paměti seniorů v domově pro věřící osoby a moc se jim líbily. V současnosti je začínáme s kolegyní používat při náboženství s dětmi různého věku. Přeji celé redakci BTM požehnané svátky plné klidu a pohody, a především radosti z narození Pána Ježíše.

Naši odběratelé a ti, kterým naše letáčky pomohly, je chtějí dávat dál. Proto je vkládají do dopisů, knih, které si půjčují v knihovnách nebo je nechávají v čekárnách u lékaře. Kaplani je nosí do věznic a nemocnic. Odtud pak přichází dopisy a zprávy, jak jim naše letáčky pomohly získat novou naději pro svůj život.

Rozmanitá nabídka

Produkty BTM se již dlouho nezaměřují jen na letáčky. Najdeme tu i blahopřání, ze kterého si adresát může vyrobit skutečnou svíčku. Velice oblíbené jsou levné magnetky s vánočními motivy, cédéčka s písněmi, ale také i prvý letáček s QR kódem, kde si lidé mohou vyslechnout píseň nebo online zhlédnout video. Našim přáním je, aby nezůstalo jen u písní. Toužíme, aby se naše práce posouvala k dalším inovacím. Chtěli bychom rozšířit naši nabídku o filmy s křesťanskou a misijní tématikou.  Máme také křesťanské společenské deskové a karetní hry, vycházející z Biblických příběhů. To vše má pomoci k naplnění našeho poslání: osobní předání radostné zvěsti. Tím se stáváme misionáři v místě, kde právě žijeme a kam nás Bůh postavil.

Závěr

První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu; jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím.“ (Sk1, 1-3)

Těžiště díla BTM je zaměřeno na tisk a produkci různých materiálů a letáků. Jedná se o křesťanské materiály, které mají sloužit jak jednotlivcům, tak i církvím, sborům či farnostem ke zvěstování Krista. Mezi našimi letáky jsou i materiály pro vzdělávání nebo různá svědectví lidí a jejich zkušenosti s Bohem. Věříme, že naše produkty promlouvají k lidem a pomáhají jim v jejich hledání a cestě za Bohem. Jistým povzbuzením pro naši práci je i zájem o letáky, které vydáváme. K dnešnímu dni jsme vydali asi 1000 různých druhů letáků a brožurek. Za minulý rok jsme rozeslali nebo si lidé osobně vyzvedli kolem 90 tisíc kusů jednotlivých materiálů. Občas nám lidé napíší, že je naše letáky povzbudily a daly radost či pokoj.

Našim záměrem je do budoucna produkovat jak materiály pro širokou veřejnost, tak přímo na míru pro jednotlivé sbory či farnosti – například s jejich logem či adresou. Chceme využívat moderních technologií a také hledáme, jak se přiblížit k mladým lidem. Naše činnost je ekumenická a chceme takto pracovat i do budoucna – nechceme se zaměřovat na nějakou konkrétní církev. Chceme zůstat organizací podporující misii a evangelizaci pro všechny, a to převážně skrze tištěné materiály.

Karel Fridrich

Více informací najdete na www.btm.cz