Skip to main content

Festival Wake Up!

Bohu na tobě záleží

Dominikánské letní misie

Mezinárodní vězeňské společenství

Velikonoční hrkání

Farní evangelizační buňky

Brněnská tisková misie

Neokatechumenátní cesta

Domov pokojného stáří

Františkánské misie

Škola Marie

(Pre)Evangelizace skrze náboženskou výchovu

Opus Dei

Koinonia Jan Křtitel

Vesnické misie

Mouřenecké léto

Modlitba za město

Pod záštitou:
Pastoračního Střediska
České Budějovice
Široká 27,
České Budějovice

E: spolek.most@bcb.cz