Skip to main content

Jmenuji se Marie Němcová. Pocházím z moravského Slovácka s cyrilometodějskými kořeny. Vyrůstala jsem v rodině s živou katolickou vírou, aktivně zapojenou do života církve a farnosti.

Později během vysokoškolských studií mou víru formovaly různé evangelizační hnutí, komunity, spirituality, napříč republikou i za jejími hranicemi, jako např.: Koinonia Jan Křtitel, Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky církve, Františkánské misie, komunita Taizé, Medžugorje, Charismatická obnova, různé duchovní obnovy, evangelizační kurzy, semináře, atp.

Téma evangelizace prostupuje můj osobní, profesní i studijní život. Ve své doktorandské práci se zabývám evangelizací jako úkolem církve a zodpovědností věřících za ni. Ve volném čase se ráda účastním různých evangelizačních aktivit, např. při františkánských misích jsem zapojená v oblasti pouliční evangelizace. Od roku 2014 pracuji na Pastoračním středisku při Biskupství českobudějovickém, kde v současnosti buduji Diecézní centrum pro evangelizaci. Organizuji také českobudějovickou Školu křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky církve.

Fascinuje mě, že evangelizace je Boholidská skutečnost, ve které se Bůh zjevuje lidem, a ty kdo uvěří, zve k účasti na tomto jeho zjevování se, s cílem spasit člověka, dokud léto milosti Hospodinovy (Lk 4,19) trvá a než přijde podruhé. Jsem vděčná, že mohu být u toho a vidět, co Bůh koná.

Pod záštitou:
Pastoračního Střediska
České Budějovice
Široká 27,
České Budějovice

E: spolek.most@bcb.cz