Skip to main content

Jmenuji se Jirka Janeček, jsem ženatý a jsem členem Koinonie Jan Křtitel. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině, ale víru jsem nežil nijak aktivně, ani do kostela jsem pravidelně nechodil. Pána jsem začal hledat až ke konci studií na vysoké škole, kde jsem se účastnil společenství na kolejích. Tam jsem také prožil osobní setkání s Pánem Ježíšem. Pán nás vedl k evangelizačním aktivitám, evangelizovali jsme svědectvím a pantomimami na školách.

Na velkém shromáždění v Polsku jsem se poprvé setkal s hlásáním Božího slova otce Ricarda (Argañaraze), zakladatele Koinonie Jan Křtitel. Následně jsme s lidmi ze společenství prošli kursy Filip a Pavel. Na kursu Pavel, kde jsme evangelizovali na ulicích, jsme pocítili velkou touhu po této službě. Zúčastnili jsme se mezinárodní evangelizační školy, která se konala nedaleko Říma, podíleli jsme se na české evangelizační škole. Chtěli jsme založit komunitu v plzeňské diecézi. Pán to nakonec zařídil tak, že biskup František pozval Koinonii, aby působila v Plzni. Přijeli zasvěcení bratři Costantino, Alvaro a Francesco a začala nová etapa evangelizačních setkání, modliteb za uzdravení a evangelizačních kursů. Měl jsem možnost podílet se na všech těchto činnostech. Po krátké době, když se komunita plně usadila v Plzni-Liticích, jsme začali otvírat první domy modlitby, kam zveme lidi na setkání s Božím slovem a svědectví o Ježíši. Postupně přibylo mnoho dalších aktivit, které pomáhají lidem k setkání s Bohem.

Evangelizaci beru jako přirozenou a nezbytnou aktivitu církve, při níž se dělíme s ostatními o zkušenost spásy v Ježíši. Po setkání s živým Bohem to ani jinak nejde než být jeho svědkem a pomáhat lidem se s ním seznámit. Způsobů je hodně, já jsem našel cestu ke svědectví v naší Koinonii a jsem za to Pánu vděčný.“

Pod záštitou:
Pastoračního Střediska
České Budějovice
Široká 27,
České Budějovice

E: spolek.most@bcb.cz