Skip to main content

Jmenuju se Hana Kalná, bydlím v Českých Budějovicích a jsem krátce na volné noze v oblasti koučingu a mentoringu při organizaci Kingdom Builders Academy. V současné době vstupuju na globální online trh v oborech bibliodrama a arteterapie na biblických základech. Úspěšnému rozvoji mé podnikatelsko-evangelizační činnosti přispěly 4 roky studia teologie na globální online dominikánské univerzitě DOMUNI. Mým předchozím zaměstnáním bylo vyučování angličtiny na Biskupském gymnáziu po 7 let.

Vyrůstala jsem v křesťanské rodině a jsem vděčná za cennou zkušenost osobní formace díky celé řadě společenství od útlého dětství až do této doby. Své první významné obrácení jsem prožila v 8 letech a opakovaně jsem pak přijímala další pozvání k následování Krista během svého dospívání. V 18 letech jsem prožila obnovu v Duchu svatém podle E. Sieverse, která mi otevřela oči pro živé Boží slovo.

Zkušenosti s evangelizací jsem nasbírala v rámci Charismatické obnovy například při spolupořádání kurzů Alfa nebo jako spolupracovnice komunity Chemin Neuf při evangelizačních výjezdech. Nejraději se však nechávám Duchem svatým překvapovat a nečekaně vysílat k lidem známým i neznámým, abych jim předala konkrétní Boží slovo, jindy kreativně srozumitelné ztvárnění evangelijní zprávy nebo když vidím způsoby, jak lidi propojit. Někdy současně nabídnu službu vnitřního uzdravení. Jako důležité vnímám modlitební zázemí u svých přátel ve společenství Charismatické obnovy Prameny a také pravidelná ignaciánská duchovní cvičení.

K modlitbě za město jsem byla pozvána v roce 2015, kdy jsem byla silně zasažena při pohledu na jednoho neznámého zoufalého člověka s půllitrem piva v ruce. Bůh si mne v tom momentě pozval k přímluvné modlitbě za obyvatele měst, do kterých přicházím. V lednu 2017 jsem se nechala zavést nečekaně na modlitební akci Nikodémova noc v kostele na Hluboké, kde jsem ve svém srdci zaslechla pozvání vstoupit do přímluvné modlitby za farnost a město Hluboká spolu s Božím příslibem, že tomu místu bude žehnat. Tento impulz jsem pak předložila otci Tomasovi a brzy jsme uskutečnili 1. modlitbu za město. Každá forma evangelizace je pro mě radost! Stačí k tomu nechat se jednoduše Ježíšem předcházet a uvádět do té či oné drobné konkrétní služby, kterou skrze mne druhým připravil. K těmto lidem uprostřed světa jsem byla povolána a srdce mi pro ně hoří! A to, co jsem sama dostala jako největší dar, ve kterém toužím dál růst, sice zdravou, svobodnou identitu v Kristu, ze srdce přeju i ostatním.

Pod záštitou:
Pastoračního Střediska
České Budějovice
Široká 27,
České Budějovice

E: spolek.most@bcb.cz